Belgrade Youth Fair & Conferences

Cilj projekta Belgrade Youth Fair & Conferences je povezivanje mladih sa kompanijama i institucijama. U okviru besplatnih predavanja, radionica i edukacija koje će im držati predstavnici kompanija mladi će imati priliku da prošire svoja znanja iz različitih sfera, kao što su biznis, mediji, kultura, turizam, informacione tehnologije i mnoge druge. Pored toga osnovni cilj projekta jeste pronalaženje stručnih praksi i zaposlenja za mlade u Srbiji.

  • YEAR 2014-present
  • CATEGORY