Magazin za mlade – Youth NOW

Youth Now, online magazin za mlade je deo strukovne organizacije EKOF Media Group. Osnovan je u maju 2016. godine sa idejom da informiše i motiviše mlade ljude ukazujući im na mnogobrojne prilike kojih često nisu ni svesni.

  • YEAR 2016-present
  • CATEGORY